Ý kiến đoàn tụ: Nên có “Ngày luật pháp công đoàn”

Một số cán bộ CĐ ở LĐLĐ tỉnh Phú Thọ và LĐLĐ huyện Yên Phong (Bắc Ninh), khi nói về tình trạng vi phạm pháp luật CĐ còn diễn ra khá phổ biến đã bạo dạn đề xuất, nên có “Ngày pháp luật CĐ” để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật CĐ.