Mỹ trừng trị Triều Tiên vì vụ tiến công mạng hãng phim Sony

Đây là phản ứng đầu tiên của Washington với vụ tấn công mạng hãng phim Sony mà Mỹ cho rằng do Triều Tiên thực hiện.