Mỹ sẽ làm Cuba đổi thay như thế nào?

(tin cẩn 24h) – Cuba sẽ đổi thay, đó là kết quả của việc đảo quốc này nối lại quan hệ với Washington, nhưng những tiến bộ sẽ không diễn ra trong một đêm.