Hơn 45 tỷ đồng cho dự án Lifsap

KTĐT – UBND TP vừa ban hành hình định số 7051/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2014 của dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và ATTP (Lifsap).