Hiệp đồng giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021

KTĐT – Chiều 7/1, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ, huy động bộ đội dự bị, công cụ kỹ thuật huấn luyện rà, sẵn sàng khích lệ năm 2021 với các quân khu, quân đoàn, binh chủng, quân chủng, sư đoàn và tương đương.